Tabliczki znamionowe Alumart | e-mail: biuro@alumart.pl | tel. 697 627 349

Specyfikacja

Charakterystyka trwałości


Oprócz poniższych charakterystyk fizyko-chemicznych technologia posiada również specyfikacje DIN:

Charakterystyka trwałości tabliczek na aluminium anodowanym

Rodzaj oddziaływania Materiał Efekt
Wpływ światła Obraz czarno-srebrny po 400 godzinach
testu zewnętrznego GG-P-455 B
Równoważne - 20 lat na zewnątrz
Brak efektów
Odporność na ścieranie Wieszak trący z kółkiem,
1000 gramów obciążenia
Przy 7000 cykli:
nieznaczne zmatowienie powierzchni
Odporność na temperaturę Obraz czarno-srebrny, standard - 399oC Nieznacznie zmatowiony
Mgła solna 5% w 35oC - 700 godzin
równoznaczne z okresem 35 lat
Brak korozji

Odporność na chemikalia

Nazwa substancji Czas oddziaływania Efekt
MIL-S-3136 111
Płynne węglowodory
1 godzina w zanurzeniu Brak efektów
MIL-L-5161C
Paliwo lotnicze
1 godzina w zanurzeniu Brak efektów
JP-4 paliwo 72 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Nafta 12 godzin w zanurzeniu Brak efektów
Płyny i smary hydrauliczne 24 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Metyl Etyl Keton (MEK) 24 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Aceton 24 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Ksylen 72 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Alkohol etylowy 72 godziny w zanurzeniu Brak efektów
Chlorek żelaza 10% roztwór
16 godzin w zanurzeniu
Brak efektów
Wodorowęglan amonu 10% roztwór
16 godzin w zanurzeniu
Lekkie zmatowienie
Kwas siarkowy 10% roztwór
24 godziny w zanurzeniu
Brak efektów
Kwas fosforowy 1% roztwór
12 godzin w zanurzeniu
Brak efektów
Kwas azotowy 3% roztwór
72 godziny w zanurzeniu
Brak efektów